Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Aktuelni dokumenti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
Mediji o nama
Uživo iz RGZ-a
Linkovi
Kontakt
Za medije

Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

Informacija od javnog značaja, u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, koja je nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Tražilac može ostvariti pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolaže Zavod podnošenjem pisanog zahteva putem pošte, elektronskom poštom ili usmeno na zapisnik.

Kontakt podaci koje se odnose na poštansu adresu, adresu za prijem elektronske pošte, mesto i vreme u koje se zahtev može podneti Zavodu u sedištu i njegovim dislociranim užim unutrašnjim jedinicama, nalaze se na internet prezentaciji Zavoda www.rgz.gov.rs/kontakt

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolaže Zavod može podneti svako zainteresovano lice.

Zahtev mora da sadrži sledeće informacije:

  • naziv organa vlasti;

  • ime, prezime i adresu tražioca;

  • što precizniji opis informacije koja se traži;

  • način dostavljanja informacije.

Zahtev može, ali ne mora, sadržati i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Tražilac u zahtevu ne mora navesti razloge za traženje informacije.

Pravo na pristup informacijama od javnog značaja može se ostvariti uvidom u dokument koji sadrži traženu informaciju, izdavanjem kopije dokumenta, obaveštenjem o tome da li organ poseduje informaciju i da li je ona inače dostupna.

Zavod naplaćuje troškove umnožavanja i upućivanja kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju u skladu sa Uredbom o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenta na kojima se nalaze informacije od javnog značaja ("Službeni glasnik RS" broj 8/2006).

Zavod je dužan da po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja postupi bez odlaganja, a najkasnije u roku 15 dana, a za određene informacije u roku od 48 sati, odnosno 40 dana.

Zavod je obavezan da tražioca informacije obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta ili da donese rešenje kojim se zahtev odbija iz razloga koji su navedeni u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Podnosilac zahteva ima pravo žalbe protiv rešenja Zavoda, kao i u slučaju da Zavod ne udovolji zahtevu, niti donese rešenje kojim se zahtev odbija.

Podnosilac zahteva ima pravo žalbe na zaključak kojim se zahtev tražioca odbacuje kao neuredan.

O žalbi odlučuje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Protiv rešenja i zaključka Poverenika može se pokrenuti upravni spor.

Obrasci:
Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja
Obaveštenje o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži traženu informaciju o izradi kopije
Žalba protiv odluke organa vlasti
Žalba kada se nije odlučivalo po zahtevu (ćutanje uprave)

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja