Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Прoјекат управљања непокретностима
Директни грант за катастарску размену између Приштине и Београда
Еврoпски систeм зa утврђивaњe пoлoжaj
EuroGeographics
Пројекат Global Mapping
Прoјекат "Изградња капацитета"
Real Estate Cadastre and Registration Project
Донаторски пројекти
Програм Твининг у Републици Србији
IGIS пројекат: Интегрисано геоинформационо решење
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Међународни пројекти


Прoјекат управљања непокретностима

 

Пројекат се састоји од четири компоненте: (А) Процена вредности и опорезивање непокретности; (Б) Е-управа за пружање приступа информацијама о непокретностима; (В) Институционални развој РГЗ-а; и (Г) Управљање пројектом и активности подршке.

   

Директни грант за катастарску размену између Приштине и Београда

 

Специфични циљ је скенирање целокупне аналогне катастарске документације која се односи на Косово*, која је у поседу Републичког геодетског завода (РГЗ) Републике Србије, имајући у виду успешан завршетак и спровођење преговора/дијалога између Београда и Приштине на високом нивоу. Ова акција ће истовремено унапредити могућности и потенцијале РГЗ-а за скенирање целокупне аналогне документације која је у његовом поседу, чиме ће подржати успостављање одговарајућег Дигиталног архива.

   

EUPOS (European Position Determination System)

 

Еврoпски систeм зa утврђивaњe пoлoжaja (EUPOS) сaчињeн oд мултифункциoнaлних рeфeрeнтних стaницa.

   

EuroGeographics

 

EuroGeographics је непрофитна организација основана 2001. године, као асоцијација европских националних установа одговорних за катастар, регистрацију земљишта и картографију.

   

Пројекат Global Mapping

 

У оквиру реализације пројекта „Развој капацитета за израду дигиталне основне државне карте у Републици Србији“, који је донаторски пројекат Владе Јапана, од 17. марта 2011. године створили су се услови да Републички геодетски завод учествује у реализацији међународног пројекта Global Mapping.

   

Прoјекат "Изградња капацитета"

 

Пројекат представља Фазу III пројекта „Изградња капацитета у Србији: Катастар непокретности и упис права“ који финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА).

   

Real Estate Cadastre and Registration Project

 

The main aim of this Project is to extend support to the development and general advancement of the real estate market on the territory of the Republic through formation of a unique real estate cadastre on its territory.

   

Донаторски пројекти

 

Републички геодетски завод имао је одређени број активности на реализацији донаторских пројеката.

   

Програм Твининг у Републици Србији

 

Твининг је иницијатива Европске комисије која је покренута 1998. године у контексту припрема за проширење Европске уније.

   

IGIS пројекат: Интегрисано геоинформационо решење

 

У складу са билатералним уговором између Републике Србије и Републике Француске, Републички геодетски завод (РГЗ) имплементира IGIS програм преко пројекта "Национална инфраструктура просторних података и центар за даљинску детекцију за Републику Србију" кроз чврсту сарадњу са француским конзорцијумом "IGN France International" и "EADS Astrium".

   
Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења