Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Aktuelni dokumenti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Međunarodni projekti
Projekat upravljanja nepokretnostima
Direktni grant za katastarsku razmenu između Prištine i Beograda
Evropski sistem za utvrđivanje položaj
EuroGeographics
Projekat Global Mapping
Projekat "Izgradnja kapaciteta"
Real Estate Cadastre and Registration Project
Donatorski projekti
Program Tvining u Republici Srbiji
IGIS projekat: Integrisano geoinformaciono rešenje
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
Mediji o nama
Uživo iz RGZ-a
Linkovi
Kontakt
Za medije

Međunarodni projekti


Projekat upravljanja nepokretnostima

 

Projekat se sastoji od četiri komponente: (A) Procena vrednosti i oporezivanje nepokretnosti; (B) E-uprava za pružanje pristupa informacijama o nepokretnostima; (V) Institucionalni razvoj RGZ-a; i (G) Upravljanje projektom i aktivnosti podrške.

   

Direktni grant za katastarsku razmenu između Prištine i Beograda

 

Specifični cilj je skeniranje celokupne analogne katastarske dokumentacije koja se odnosi na Kosovo*, koja je u posedu Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) Republike Srbije, imajući u vidu uspešan završetak i sprovođenje pregovora/dijaloga između Beograda i Prištine na visokom nivou. Ova akcija će istovremeno unaprediti mogućnosti i potencijale RGZ-a za skeniranje celokupne analogne dokumentacije koja je u njegovom posedu, čime će podržati uspostavljanje odgovarajućeg Digitalnog arhiva.

   

EUPOS (European Position Determination System)

 

Evropski sistem za utvrđivanje položaja (EUPOS) sačinjen od multifunkcionalnih referentnih stanica.

   

EuroGeographics

 

EuroGeographics je neprofitna organizacija osnovana 2001. godine, kao asocijacija evropskih nacionalnih ustanova odgovornih za katastar, registraciju zemljišta i kartografiju.

   

Projekat Global Mapping

 

U okviru realizacije projekta „Razvoj kapaciteta za izradu digitalne osnovne državne karte u Republici Srbiji“, koji je donatorski projekat Vlade Japana, od 17. marta 2011. godine stvorili su se uslovi da Republički geodetski zavod učestvuje u realizaciji međunarodnog projekta Global Mapping.

   

Projekat "Izgradnja kapaciteta"

 

Projekat predstavlja Fazu III projekta „Izgradnja kapaciteta u Srbiji: Katastar nepokretnosti i upis prava“ koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

   

Real Estate Cadastre and Registration Project

 

The main aim of this Project is to extend support to the development and general advancement of the real estate market on the territory of the Republic through formation of a unique real estate cadastre on its territory.

   

Donatorski projekti

 

Republički geodetski zavod imao je određeni broj aktivnosti na realizaciji donatorskih projekata.

   

Program Tvining u Republici Srbiji

 

Tvining je inicijativa Evropske komisije koja je pokrenuta 1998. godine u kontekstu priprema za proširenje Evropske unije.

   

IGIS projekat: Integrisano geoinformaciono rešenje

 

U skladu sa bilateralnim ugovorom između Republike Srbije i Republike Francuske, Republički geodetski zavod (RGZ) implementira IGIS program preko projekta "Nacionalna infrastruktura prostornih podataka i centar za daljinsku detekciju za Republiku Srbiju" kroz čvrstu saradnju sa francuskim konzorcijumom "IGN France International" i "EADS Astrium".

   
Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja