Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Последња измена 25.10.2012

Стручна упутства

  Стручно упутство за израду и одржавање дигиталне базе катастра водова 01 бр. 956-2/05 од 21.04.2005. године;
  Стручно упутство за израду дигиталног катастарског плана (дигитализацијом аналогних катастарских планова у дигитални катастарски модел) 01 бр. 95-42/06 од 03.05.2006. године;
  Стручно упутство о примени активне геодетске референтне основе Републике Србије у основним геодетским радовима и премеру непокретности, бр. 95-83/05 од 30.12.2005. године;
  Упутство за организацију података у процесу формирања дигиталног катастарског плана у окружењу програмског пакета MAPSOFT 2000, 01 бр. 95-81/06 од 03.11.2006.године.
Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења