еШАЛТЕР

Републички геодетски завод је унапредио пословни процес пријема захтева увођењем интернет сервиса за подношење захтева који се налази ОВДЕ.

Услуге еШалтера доступне су геодетским организацијама за подношење захтева катастру водова за територију Града Београда.

Увођењем овог интернет сервиса аутоматизује се део активности на овом пословном процесу, повећава ефикасност у обради захтева и смањује број долазака корисника услуга.

Интернет сервис корисницима услуга омогућава сигуран, једноставан и ефикасан начин да електронским путем поднесу захтев и изврше сву потребну коресподенцију. На располагању корисници услуга имају увид у комплетну историју коресподенције, размењивање електронских порука и докумената, поднетих и обрађених захтева, као и тренутних статуса обраде података.