еШАЛТЕР

Републички геодетски завод је унапредио свој пословни процес увођењем интернет сервиса за подношење захтева.

Корисници еШалтера и обвезници службене доставе могу приступити ОВДЕ.

Геодетске организације за подношење захтева катастру водова могу приступити ОВДЕ

Увођењем овог интернет сервиса аутоматизује се део активности на овом пословном процесу, повећава ефикасност у обради захтева и смањује број долазака корисника услуга.

Интернет сервис корисницима услуга омогућава сигуран, једноставан и ефикасан начин да електронским путем поднесу захтев и изврше сву потребну коресподенцију. На располагању корисници услуга имају увид у комплетну историју коресподенције, размењивање електронских порука и докумената, поднетих и обрађених захтева, као и тренутних статуса обраде података.

Овим сервисом Пореска управа и Локална пореска администрација преузимају јавнобележничке исправе и пореске пријаве у складу са Законом о поступку уписа у катастар непокретности и водова.

Упутство за обвезнике службене доставе, Пореску управу, ЛПА и кориснике еШалтера