еКАТАСТАР - ИНТЕРНЕТ СЕРВИС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Интернет сервис корисницима услуга омогућава да електронским путем поднесу захтев за:
Издавање копије плана;
• Издавање копије вода;
Издавање листа непокретности;
• Издавање листа вода;
Издавање уверења о називу улице и кућном броју;
• Издавање уверења о поседовању непокретности на нивоу Општине.
За коришћење апликације потребно је да корисник има инсталиран Flash Player који је бесплатан за преузимање. На располагању ће имати увид у комплетну историју коресподенције, размењивање електронских порука и докумената, поднетих и обрађених захтева, као и тренутних статуса обраде података.
 
Преузмите образац за пријаву коришћења сервиса за правна лица
Преузмите образац за пријаву коришћења сервиса за грађане
 

Попуњени образац проследите на e-mail адресу zahtevi@rgz.gov.rs