еКАТАСТАР - ИНТЕРНЕТ СЕРВИС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Републички геодетски завод је унапредио пословни процес пријема захтева увођењем Интернет сервиса за подношење захтева.

Увођењем овог сервиса РГЗ је још једном јасно показао своје опредељење да постане сервис грађана и побољша комуникацију са корисницима својих услуга.

До сада клијент је морао више пута да долази на шалтер Службе за катастар непокретности како би реализовао свој захтев. У оквиру Службе за катастар непокретности Београд дневно се поднесе више од 1.000 захтева.

Увођењем овог Интернет сервиса аутоматизује се део активности на овом пословном процесу, повећава се ефикасност у обради захтева и смањује број долазака корисника услуга.

Интернет сервис корисницима услуга омогућава сигуран, једноставан и ефикасан начин да електронским путем поднесу захтев и изврше сву потребну коресподенцију. Да би корисник додао документ кроз ову апликацију предуслов је да на свом рачунару има инсталиран Flash Player који је бесплатан за преузимање. На располагању ће имати увид у комплетну историју коресподенције, размењивање електронских порука и докумената, поднетих и обрађених захтева, као и тренутних статуса обраде података.

Локација сервиса

Интернет сервису за електронско подношење захтева можете приступити ОВДЕ 

Информације
 Преузмите образац за пријаву коришћења сервиса за правна лица
 Преузмите образац за пријаву коришћења сервиса за грађане
 

 Попуњени образац проследите на e-mail адресу  zahtevi@rgz.gov.rs

 

Услуге Републичког геодетског завода за које се захтев може поднети електронским путем су:

•    Издавање копије плана;
•    Издавање копије вода;
•    Издавање листа непокретности;
•    Издавање листа вода;
•    Издавање уверења о називу улице и кућном броју;
•    Издавање уверења о поседовању непокретности на нивоу Општине.