еКАТАСТАР - СТАТУС ПРЕДМЕТА

Статус жалбе поднете на првостепено решење можете проверити ОВДЕ.

Детаљније информације о начину логовања на овај сервис прочитајте у тексту испод.

Приступ информацијама о статусу свих другостепених предмета формираних на основу жалбе на првостепено решење или покретнутог управног спора, као и информације о статусу предмета формираних на основу захтева евидентираних након 11.03.2016. године у писарници Седишта Републичког геодетског завода, Београд, Булевар војводе Мишића број 39, могуће је проверити коришћењем нове електронске писарнице, апликације eTerraSoft, модул еКатастар.

Локација сервиса

За приступ информацијама сервиса еКАТАСТАР - СТАТУС ПРЕДМЕТА о статусу предмета креиран је налог за све кориснике:

  • Корисничко име: KORISNIK
    Лозинка: KORISNIK
  • Корисничко име: korisnik
    Лозинка: korisnik
  • Корисничко име: КОРИСНИК
    Лозинка: КОРИСНИК
  • Корисничко име: корисник
    Лозинка: корисник

За преглед статуса предмета можете користити било који стандардни веб претраживач: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, али препоручује се употреба претраживача Google Chrome. Сервису еКАТАСТАР - СТАТУС ПРЕДМЕТА можете приступити ОВДЕ.