еКАТАСТАР - УВИД У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

Видео упутство за коришћење еКатастра за увид у електронску базу катастра непокретности можете погледати ОВДЕ

База података представља централну базу података катастра непокретности у Републици Србији и формирана је преузимањем податка који се одржавају у службама за катастар непокретности Републичког геодетског завода. Базу података је могуће претраживати преко броја парцеле у оквиру општине и катастарске општине односно и преко адресе непокретности (улица и кућни број у оквиру општине). О непокретностима је могуће добити само основне информације о непокретности и основне информације о имаоцима права (име и презиме односно назив правног субјекта као и адреса имаоца права). Није могуће претраживати податке по матичним бројевима имаоца права, нити се ова информација приказује код прегледа података (поштовање начела Закона о заштити података о личности). Основни циљ јесте да се омогући грађанима и правним субјектима да изврше увид у податке о непокретностима и да се смањити притисак на шалтер служби за катастар непокретности.

Јавни приступ

Овај сервис омогућава претраживање података о непокретностима који су у Служби за катастар непокретности са назначеним датумом ажурности били у статусу АКТИВНИ. Подаци су организовани по општинама. Непокретности се могу претраживати у оквиру катастарских општина изабране општине. Београд и Ниш имају статус Градова. То значи да морате да изаберете општине ових градова код претраживања непокретности.

Претрагу базе података катастра непокретности можете извршити ОВДЕ

 
Регистровани корисници

Web апликација еКатастар омогућава претраживање базе података катастра непокретности и увид у проширени сет података у односи на сет података који пружа web апликација за јавни приступ.

Приступ Web апликацији имају само регистровани корисници који имају уговор са РГЗ-ом о коришћењу података катастра непокретности.

Претрагу базе података катастра непокретности, уколико сте регистрован корисник, можете извршити ОВДЕ