АКТУЕЛНО

Особе са инвалидитетом лакше до уписа у катастар

07-07-2017
Републички геодетски завод и Национална организација особа са инвалидитетом Србије потписивањем Протокола о сарадњи обавезали су се да заједнички развијају и спроводе активности које ће особама са инвалидитетом обезбедити лакше остваривање власничких права на непокретности. Протоколом се утиче на смањење процента сиромашних у овој популацији, а у складу са Развојном агендом Уједињених нација о Циљевима одрживог развоја за период 2015-2030. године.

Таксе за упис права у корист особа са инвалидитетом

21-02-2017
Таксе за упис права у корист особа са инвалидитетом

Упутство о поступању запослених приликом пружања услуга особама са инвалидитетом

10-02-2017
В.Д. директора Републичког геодетског завода донео је Упутство о поступању запослених приликом пружања услуга особама са инвалидитетом бр. 110-1/2017 од 21.02.2017. године, које ступа на снагу од 07.03.2017. године. Наведеним Упутством запослени у Републичком геодетском заводу обавезују се да поступају на одређен начин приликом пружања услуга особама са инвалидитетом.

Иницијатива за упис имовине на оба супружника и олакшице при упису у КН за особе са инвалидитетом

13-09-2016
Предлог мера за упис заједничке имовине на име оба супружника и олакшице при упису у катастар непокретности за припаднике особа са инвалидитетом