КАТАСТАР ВОДОВА

 

        Бројеви рачуна Служби за катастар водова су следећи:

  • Административна такса - 840-742221843-57

         Инструкције за уплату нових Служби су следеће:

  • Београд - модел 97  89016406001
  • Нови Сад  - модел 97 94223406004
  • Крагујевац - модел 97  35049406001
  • Панчево - модел 97 54226406001
  • Ваљево - модел 97  90107406001
  • Ниш - модел 97  38128406001
  • Краљево - модел 97  51050406001
  • Ужице - модел 97  75100406001
  • Врање - модел 97  08114406001

          Напомена - Позиви на број су исти за оба наведена рачуна јавних прихода.

         

Захтев за услуге Катастра водова за подручје Београда, Новог Сада, Краљева и Панчева могуће је упутити преко еШалтера ОВДЕ.