ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАТАСТАР ВОДОВА КРАЉЕВО

Адреса:
Одељење за катастар водова Краљево
Трг Јована Сарића бр.1
36000 Краљево
Тел: 036/330-130
Email: vodovi.kraljevo@rgz.gov.rs
Подручје које покрива:
Одељење за катастар водова Краљево покрива подручје 36 Служби за катастар непокретности: Градови Краљево, Крушевац и  Нови Пазар, Општине:  Врњачка Бања, Трстеник, Александровац, Брус, Блаце, Куршумлија, Прокупље, Житорађа, Ћићевац, Варварин, Рашка, Тутин, Косовска Митровица, Жубин Поток, Жвечан, Србица, Лепосавић, Приштина, Косовска Каменица, Штрпце, Качаник, Урошевац, Штимље, Вучитрн, Гора, Ново Брдо, Обилић, Глоговац, Липљан, Подујево и Грачаница.
Жиро рачун са позивом на број за Одељење за катастар водова Краљево:
СВРХА УПЛАТЕ: Накнада за коришћење података премера, катастра водова и пружање услуга РГЗ-а и РАТ
ПРИМАЛАЦ: Републички геодетски завод, Одељење за катастар водова Краљево
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840 – 742221843 – 57
ПОЗИВ НА БРОЈ: 97     51050406001
ШИФРА ПЛАЋАЊА:  153