ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАТАСТАР ВОДОВА ВАЉЕВО

Адреса:
Одељење за катастар водова Ваљево
Ул. Др. Пантића бр.114-116
14000 Ваљево
Email: vodovi.valjevo@rgz.gov.rs
Подручје које покрива:
Одељење за катастар водова Ваљево покрива подручје 14 Служби за катастар непокретности: Ваљево, Шабац, Лозница, Богатић, Мали Зворник, Крупањ, Љубовија, Осечина, Мионица, Љиг, Лајковац, Уб, Коцељева и Владимирци.
Жиро рачун са позивом на број за Одељење за катастар водова Ваљево:
СВРХА УПЛАТЕ:Накнада за коришћење података премера, катастра водова, пружање услуга РГЗ-а и РАТ.
ПРИМАЛАЦ:Републички геодетски завод, Одељење за катастар водова Ваљево 
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-742221843-57
ПОЗИВ НА БРОЈ: 9790107406001
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 153