КОНТАКТ ОДСЕКА МАСОВНЕ ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ
+381 11 715 27 36
+381 11 715  27 37