ИЗДАВАЊЕ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  1. захтев за издавање листа непокретности са унетим подацима о
    1. Називу катастарске општине на којој се налази непокретност
    2. Број катастарске парцеле или име власника непокретности (уколико је податак о броју катастарске парцеле непознат, линк ка подацима еКатастра, преко адресе непокретности ) кликните Овде

 

Републичке административне таксе за захтев и за издавање листа непокретности

  1. Такса за захтев износи 310 динара.
  2. Такса за издавање листа непокретности износи:
    • До 50 страна А4 формата 890 динар, а свака следећа страна 70 динара.

 

Датотеке за преузимање
Образац - Захтев за издавање поседовног листа - листа непокретности