КОПИЈА ПЛАНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  1. захтев за издавање копије плана са унетим подацима о:
    1. Називу катастарске општине на којој се налази непокретност
    2. Број катастарске парцеле или име власника непокретности (уколико је податак о броју катастарске парцеле непознат, линк ка подацима еКатастра, преко адресе непокретности) кликните ОВДЕ

 

Административна такса и такса за услугу РГЗ-а за издавање копије плана

  1. Републичка административна такса за захтев износи 310 динара.
  2. Такса за промену имаоца права на непокретности износи:
    • За једну катастарску парцелу 735 динара, за сваку следећу суседну катастарску парцелу 315 динара

 

Датотеке за преузимање
Образац - Захтев за издавање копије плана