УВЕРЕЊА

Републички геодетски завод издаје следећа уверења:

Уверење о идентификацији катастарске парцеле 

Уверење о историјату промена на непокретности 

Уверење о промени назива улице и кућном броју 

У 20 служби за катастар непокретности плаћање такси је могуће обавити платним картицама. Листа свих служби налази се ОВДЕ.