УВЕРЕЊЕ О ИДЕНТИФИКАЦИЈИ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  1. захтев за издавање уверења о идентификацији кат.парцела са унетим подацима о:
    1. Називу катастарске општине на којој се налази непокретност
    2. Број катастарске парцеле старог/новог премера / адреса непокретности (уколико је податак о броју катастарске парцеле непознат, линк ка подацима еКатастра, преко адресе непокретности) кликните ОВДЕ

 

Административна такса и такса за услугу РГЗ-а за издавање уверења о идентификацији кат.парцела

  1. Републичка административна такса за захтев износи 310 динара.
  2. Такса за издавање уверења о идентификацији кат.парцела:
    • За једну катастарску парцелу стање 619 динара, а за сваку следећу катастарску парцелу 258 динара.

 

Датотеке за преузимање
Образац - Захтев за издавање уверења о идентификацији катастарске парцеле