УВЕРЕЊЕ О ИСТОРИЈАТУ ПРОМЕНА НА НЕПОКРЕТНОСТИ

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  1. захтев за издавање уверења о историјату промена на непокретности са унетим подацима о:
    1. Називу катастарске општине на којој се налази непокретност
    2. Број катастарске парцеле (уколико је податак о броју катастарске парцеле непознат, линк ка подацима еКатастра, преко адресе непокретности) кликните ОВДЕ

 

Републичке административне таксе за захтев и за издавање уверења о историјату промена на непокретност

  1. Такса за захтев износи 310 динара.
  2. Такса за издавање уверења о историјату промена на непокретности:
    • За једно првобитно стање  640 динара, 210 динара за сваку следећу промену

У 17 служби за катастар непокретности плаћање такси је могуће обавити платним картицама. Листа свих служби налази се ОВДЕ.