УВЕРЕЊЕ О ИСТОРИЈАТУ ПРОМЕНА НА НЕПОКРЕТНОСТИ

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  1. захтев за издавање уверења о историјату промена на непокретности са унетим подацима о:
    1. Називу катастарске општине на којој се налази непокретност
    2. Број катастарске парцеле (уколико је податак о броју катастарске парцеле непознат, линк ка подацима еКатастра, преко адресе непокретности) кликните ОВДЕ

 

Административна такса и такса за услугу РГЗ-а за издавање уверења о историјату промена на непокретност

  1. Републичка административна такса за захтев износи 310 динара.
  2. Такса за издавање уверења о историјату промена на непокретности:
    • За једно првобитно стање  629 динара, 206 динара за сваку следећу промену

 

Датотеке за преузимање
Образац - Захтев за издавање уверења о историјату промена на непокретности