УВЕРЕЊЕ О ПРОМЕНАМА НАЗИВА УЛИЦЕ И УВЕРЕЊЕ О КУЋНОМ БРОЈУ

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

 1. захтев за издавање уверења о промени назива улице/ уверење о кућном броју са унетим подацима о:
  1. Називу катастарске општине на којој се налази непокретност
  2. Назив стари/нови улице, адреса и кућни број за који је потребно издати уверење

 

Републичке административне таксе за захтев и за издавање уверења о променама назива улице и уверења о кућном броју

 1. Републичка административна такса за захтев износи 310 динара.
 2. Такса за уверења износи, и то: 
  • За уверење о променама назива улице, по улици 630 динара;
  • За уверење о кућном броју, по објекту 630 динара.