УВЕРЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ И КУЋНОМ БРОЈУ

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  1. захтев за издавање уверења о промени назива улице/ уверење о кућном броју са унетим подацима о:
    1. Називу катастарске општине на којој се налази непокретност
    2. Назив стари/нови улице, адреса и кућни број за који је потребно издати уверење

 

Административна такса и такса за услугу РГЗ-а за издавање уверење промена назива улице и кућном броју

  1. Републичка административна такса за захтев износи 310 динара.
  2. Такса за уверење износи:
    • по кућном броју 629 динара.

 

Датотеке за преузимање
Образац - Захтев за издавање уверења о називу улице и кућном броју