08.03.2019.

У лажи су кратке ноге

Покушај доказивања измишљеног мобинга оборен је на суду. Виши суд у Чачку одбио је захтев тужиље којим је тражила утврђивање злостављања на раду, у СКН Чачак у којој је била запослена. Након тога Апелациони суд у Крагујевцу одбио је неосновану жалбу тужиље и потврдио одлуку Вишег суда у Чачку.
Апелациони суд у Крагујевцу, 05. 02. 2019.

Виши суд у Чачку, 27. 07. 2018.