04.04.2019.

Обавештење корисницима еШалтера

Министарство правде обавестило је РГЗ да од 02. априла 2019. године исправе из јавнобележничког система не стижу у систем Републичког геодетског завода због квара на серверској опреми за комуникацију Министарства правде.

У складу са чланом 13. Уредбе о начину достављања докумената у поступку уписа у катастар и начину издавања извода из катастра електронским путем (Службени гласник РС, број 50 од 29. јуна 2018) обавештавамо јавност и кориснике е-шалтера да је Републички геодетски завод дана 03. 04. 2019. године званично обавештен од стране Министарства правде да, почев од 02. 04. 2019. године, исправе из јавнобележничког система не стижу у систем Републичког геодетског завода због квара на серверској опреми за комуникацију Министарства правде.

У обавештењу се наводи да је Министарство правде предузело све потребне радње и да је очекивано време за замену опреме до краја текуће радне недеље када ће систем Министарства правде доставити све исправе по послатом редоследу.

Републички геодетски завод ће, након отклањања техничког проблема и достављања документације из јавнобележничког система на начин који је дат у обавештењу Министарства правде, наставити са редовним радом.

Унапред се извињавамо уколико због напред наведених разлога систем Републичког геодетског завода буде отежано радио у наредном периоду.

О новим информацијама јавност ће бити благовремено обавештена на сајту РГЗ-а.