05.04.2019.

Уредба о минимуму процеса рада у Републичком геодетском заводу

Уредбу можете прочитати у наставку.