08.04.2019.

Упутство за поступање у одржавању катастра непокретности и катастра водова на деловима територије Града Београда

Упутство можете прочитати у наставку.