18.04.2019.

Џејмс Расел Тимган, амерички експерт за верификацију података, анализе и моделирање у масовној процени у посети РГЗ

Током две недеље, у оквиру компоненте за процену и опорезивање пројекта „Унапређења земљишне администрације у Србији“, он ће пружити подршку у развоју у овој области.

У периоду 8.4.-19.4.2019. године се одвија прва посета у циљу упознавања са стањем у Републици Србији у овој области.  Џејмс Расел Тимган (James Russel Thimgan) долази из САД које су колевка масовне процене и има вишедеценијско искуство у развоју модела за масовну процену. Тим Републичког геодетског завода је радио на развоју система, прикупљању података са тржишта, унапређењу квалитета података, анализама и дошао је до момента развоја модела. Ангажовани експерт је обавио сагледавање стања постојећих система и база података, упознао се са хронологијом развоја и обишао пилот подручја.

/content/Vesti/2019/04-април/IMG_2750.jpg

Основна политика РГЗ у развоју у области масовне процене је отвореност и професионалност. Реформа катастра и адресног регистара, као и формирање регистра објеката кроз попис свих објеката са сателстских снимака уз развој модела представљају основу за масовну процену. Кључни део који је потребно успоставити је и јединствени идентификатор непокретности, који ће обезбедити упаривост података, прецизнију идентификацију и геопросторну локацију сваке непокретности и припадајућег права. Још једна обимна и важна фаза у оквиру масовне процене ће бити и прикупљање података за експерименталну имплементацију на пилот општинама. Подаци потребни за процену ће се прикупљати у сарадњи катастра и пореских администрација уз ангажовање и других локалних извора података о непокретностима и правима на њима. 

/content/Vesti/2019/04-април/IMG_2753.jpg

Џејмс Расел Тимган, ангажовани експерт, сматра да се у Србији до сада добро напредује ка масовној процени и верује да ћемо успети да извршимо постављени задатак. Свака држава, свака управа и свако место је јединствено и људи су другачији, па и Србија треба да добије систем који се најбоље уклапа у дате социјалне и економске услове. Осим тога, експерт истиче, да масовна процена подразумева читаву листу користи за друге системе. Порески обвезници треба да плаћају порезе према вредности њихових непокретности јер то обезбеђује праведност. Систем масовне процене обезбеђује униформност и конзистентност формула и система на целој територији. На тај начин се и смањују трошкови одређивања (производње) вредности па се постиже рационалност у државној управи. Процена ће циклично напредовати, а сваки напредак је напредак и за упис права и за опорезивање. Део функције посла консултанта је да предложи најрационалније решење за Србију и да предложи могућу употребу и других података у неким наредним циклусима. Најважнији део његовог ангажовања су обуке за запослене за примену модела масовне процене. Обуке су оквирно планиране за крај јуна текуће године. Након обука одељење ће самостално, али уз сталну подршку и праћење консултанта радити на развоју модела за пилот области.

/content/Vesti/2019/04-април/IMG_2751.jpg

Завод је искористио посету експерта да окупи интересне групе и продискутује развој у овој области са њима. На заједничком састанку представника РГЗ и ангажованог експерта са Министарством финанија, Пореском управом, Управом јавних прихода града Београда и НАЛЕД-ом су разматране кључне тачке развоја и имплементације система.

Заједнички је закључено да ће систем масовне процене бити боље решење за процену и опорезивање од постојећег и да ће користи од система бити немерљиво вишеструке. Свако је са своје стране истакао питања о којима треба водити рачуна на путу развоја система.