09.05.2019.

Извештај о раду РГЗ-а по ступању на снагу Уредбе о минимуму процеса рада и Одлуке о обезбеђењу минимума процеса рада

Опширније у наставку.
09. 05. 2019. 

Од 2226 запослених у Републичком геодетском заводу за штрајк се, петнаестог дана примене Уредбе и Одлуке, изјаснило 90 запослених у 15 служби за катастар непокретности, што представља 4% од укупног броја запослених и исти број штрајкача у односу на претходни радни  дан. У овим службама организован је процес рада у складу са Уредбом и Одлуком.

Од обезбеђивања минимума процеса рада, све службе за катастар непокретности недељно решавају приближно 15700 управних предмета пристиглих преко еШалтера и шалтера службе.

У табели испод дат је упоредни преглед броја формираних управних и вануправних предмета преко шалтера у службама за катастар непокретности за дане трајања штрајка (од 08.04. до 12.04.2019.) и у данима примене Одлуке и Уредбе (почев од 15.04.2019. године). 

/content/Vesti/2019/05-Maj/извештај 0905 табела.jpg

За пријем захтева преко еШалтера статистика није приказана јер се захтеви примају 24/7, па штрајк запослених не утиче на пријем захтева.

08. 05. 2019. 

Од 2226 запослених у Републичком геодетском заводу за штрајк се, четрнаестог дана примене Уредбе и Одлуке, изјаснило 90 запослених у 15 служби за катастар непокретности, што представља 4% од укупног броја запослених и повећање броја штрајкача за 1% у односу на претходни радни  дан. У овим службама организован је процес рада у складу са Уредбом и Одлуком. 

Од обезбеђивања минимума процеса рада, све службе за катастар непокретности недељно решавају приближно 15700 управних предмета пристиглих преко еШалтера и шалтера службе.  

У табели испод дат је упоредни преглед броја формираних управних и вануправних предмета преко шалтера у службама за катастар непокретности за дане трајања штрајка (од 08.04. до 12.04.2019.) и у данима примене Одлуке и Уредбе (почев од 15.04.2019. године). 

/content/Vesti/2019/05-Maj/STAT-strajkA 0805.JPG

За пријем захтева преко еШалтера статистика није приказана јер се захтеви примају 24/7, па штрајк запослених не утиче на пријем захтева.

07. 05. 2019. 

Од 2226 запослених у Републичком геодетском заводу за штрајк се, тринаестог дана примене Уредбе и Одлуке, изјаснило 89 запослених у 15 служби за катастар непокретности, што представља 4,0% од укупног броја запослених и смањење броја штрајкача за 2,2% у односу на претходни радни  дан. У овим службама организован је процес рада у складу са Уредбом и Одлуком.

Од обезбеђивања минимума процеса рада, све службе за катастар непокретности недељно решавају приближно 15700 управних предмета пристиглих преко еШалтера и шалтера службе. 

У табели испод дат је упоредни преглед броја формираних управних и вануправних предмета преко шалтера у службама за катастар непокретности за дане трајања штрајка (од 08.04. до 12.04.2019.) и у данима примене Одлуке и Уредбе (почев од 15.04.2019. године).

/content/Vesti/2019/05-Maj/STAT-strajkA 0705.jpg

За пријем захтева преко еШалтера статистика није приказана јер се захтеви примају 24/7, па штрајк запослених не утиче на пријем захтева.

06. 05. 2019. 

Од 2226 запослених у Републичком геодетском заводу за штрајк се, дванаестог дана примене Уредбе и Одлуке, изјаснило 91 запослених у 15 служби за катастар непокретности, што представља 4,1% од укупног броја запослених и смањење броја штрајкача за 10% у односу на претходни радни  дан. У овим службама организован је процес рада у складу са Уредбом и Одлуком.

Од обезбеђивања минимума процеса рада, све службе за катастар непокретности недељно решавају приближно 15700 управних предмета пристиглих преко еШалтера и шалтера службе. 

У табели испод дат је упоредни преглед броја формираних управних и вануправних предмета преко шалтера у службама за катастар непокретности за дане трајања штрајка (од 08.04. до 12.04.2019.) и у данима примене Одлуке и Уредбе (почев од 15.04.2019. године).

/content/Vesti/2019/05-Maj/STAT-strajkANITA 0605.jpg

За пријем захтева преко еШалтера статистика није приказана јер се захтеви примају 24/7, па штрајк запослених не утиче на пријем захтева.

03. 05. 2019. 

Од 2226 запослених у Републичком геодетском заводу за штрајк се, једанаестог дана примене Уредбе и Одлуке, изјаснило 100 запослених у 17 служби за катастар непокретности, што представља 4,5% од укупног броја запослених и исти број штрајкача у односу на претходни радни дан. У овим службама организован је процес рада у складу са Уредбом и Одлуком.

Од обезбеђивања минимума процеса рада, све службе за катастар непокретности недељно решавају приближно 15700 управних предмета пристиглих преко еШалтера и шалтера службе. 

У табели испод дат је упоредни преглед броја формираних управних и вануправних предмета преко шалтера у службама за катастар непокретности за дане трајања штрајка (од 08.04. до 12.04.2019) и у данима примене Одлуке и Уредбе (почев од 15.04.2019. године).

/content/Vesti/2019/04-април/greska-05-maj/STATistikaAB.JPG

За пријем захтева преко еШалтера статистика није приказана јер се захтеви примају 24/7, па штрајк запослених не утиче на пријем захтева.

Извештаје за радне дане у априлу можете погледати овде.