30.04.2019.

ПРОЦЕС РЕФОРМИ У РЕПУБЛИЧКОМ ГЕОДЕТСКОМ ЗАВОДУ ЈЕ НЕЗАУСТАВЉИВ

Упркос томе што Републички геодетски завод никада није закључио уговор са четири професора Грађевинског факултета у Београду, Апелациони суд у Београду је у спору који су четири професора покренула против Републичког геодетског завода донео пресуду којом се налаже Републичком геодетском заводу да професорима исплати износ од скоро 2 милиона евра, на име накнаде штете због повреде ауторског права над програмским системом “Мап Софт 2000.” Поступак је покренут пре скоро 10 година.

/content/Vesti/2019/04-април/saopstenj 2 2404.jpg

/content/Vesti/2019/04-април/saopstenj 1 2404.jpg