08.05.2019.

Дигитализација културног наслеђа Србије уз подршку РГЗ-а

РГЗ ће својим искуством, знањем и развијеним новим технолошким решењима као што су „краудсорсинг“ и геопросторна платформа Геосрбија учествовати у изради мапе археолошких локалитета и развоја софтвера за обједињену археолошку документацију.

На овом послу РГЗ ће сарађивати са Министарством културе и информисања које руководи целим поступком, а резултат ће бити мапа свих археолошких локалитета и њихово повезивање са дигиталном платформом Геосрбија, која представља централно место приступа свим геопросторним подацима јавног сектора.

Одлука да се дигитализација културног наслеђа у Србији изврши уз подршку Републичког геодетског завода донета је Закључком Владе Републике Србије.

Поред Владе Републике Србије, значај и потенцијал методологије која ће се корисити за израду ове мапе, односно интеграција „краудсорсинга“ и дигиталне платформе Геосрбија, препознала је и Светска банка. На конференцији у Вашингтону Светске банке Србија је означена као  један од лидера у свету у примени ове методологије. Позитивна искуства РГЗ-а у коришћењу поменутих метода препознале су и Уједињене Нације и Светске организације геодета – ФИГ. То је омогућило да стручњаци РГЗ-а за развој геопросторних података буду стални предавачи на панелима ових истакнутих организација.

Мапа археолошких локалитета Србије биће прва мапа овог типа у нашој земљи. На овај начин, Србија улази у равноправну трку са водећим земљама ЕУ приликом представљања своје културне баштине. Осим за презентацију културне баштине и развој туризма, ова мапа биће и основ приликом израде свих врста урбанистичких планова и пројеката. Ова мапа омогућиће бржу и прецизнију израду свих врста инфраструктурних коридора, развој креативних индустрија и биће основ за могућа инвестициона улагања.

Геосрбија данас садржи више од 220 сетова података који су доступни свима потпуно бесплатно. Подаци се константно унапређују и обогаћују са циљем да поспеше целокупно привредно и друштвено окружење.