14.05.2019.

Први пут од оснивања РГЗ-а Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спровело управни надзор

Влада Републике Србије Закључком је усвојила извештај Радне групе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о извршеном надзору у Републичком геодетском заводу.