11.06.2019.

Под лупом управних инспектора персонални досијеи радника РГЗ - а

Ванредни управни инспекцијски надзор у Републичком геодетском заводу у наредних шест месеци спровешће комисија од 16 инспектора Министарства државне управе и локалне самоуправе. Комисија ће да спроведе непосредан и посредан инспекцијски надзор у седишту РГЗ-а и у организационим јединицама ван седишта.

На захтев Управног инспектората биће прегледан Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, персонална досијеа запослених и попуњене табеле из области радних одоса и решавања управних ствари у прописаним роковима. Инспектори ће да провере да ли се у катастрима широм Србије поштују законом прописани рокови за решавање предмета. Такође, инспектори ће да изврше надзор над применом прописа којима се уређују права и дужности државних службеника и над применом прописа о управном поступку.

Директор РГЗ-а, као и начелници служби катастара у којима ће инспектори да спроводе надзор, у обавези су да обезбеде адекватан простор за рад управних инспектора, сва захтевана акта, евиденције и другу документацију која може бити потребна. Такође, биће одређена и лица из РГЗ-а која ће имати обавезу да учествују у инспекцијским радњама на утврђивању чињеница.

Надзор се спроводи у складу са захтевима представника штрајкачког одбора, а на иницијативу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре која је у складу са Закључком Владе и потписаним Споразумом о прекиду штрајка.