12.06.2019.

Формирана Међуресорна радна група за унапређење поступка укњижбе имовине

Радна група, коју чине еминентни стручњаци из својих области, формирана је са задатком да размотри предложене измене прописа у Правној анализи прописа од значаја за унапређење поступка укњижбе имовине из Акционог плана Владе Републике Србије и да изврши координацију рада свих органа укључених у поступак.

Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић за председницу Радне групе именовала је Александру Дамњановић, државну секретарку у Министарству, док је за заменика председнице именован Борко Драшковић, директор Републичког геодетског завода.

Решењем о образовању међуресорне радне групе за разматрање предложених измена прописа од значаја за унапређење поступка укњижбе имовине, потпредседница Владе и министарка Зорана Михајловић делегирала је 21 члана радне групе и то представнике Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Републичког геодетског завода, Министарства финансија, Министарства правде, Пореске управе, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Коморе извршитеља, Јавнобележничке коморе, Кабинета председнице Владе, НАЛЕД-а и Правног факултета.

Радна група, којом ће руководити председник, а у одсуству, заменик председника, сваких 15 дана извештаваће министарку Михајловић о постигнутим резултатима у извршењу задатака.

Председник, на предлог радне групе, по потреби, моћи ће да ангажује и стручњаке који нису чланови радне групе, а чији би ангажман допринео квалитетнијем и ефикаснијем раду на извршењу задатака. Учешће у раду Групе, могу, по позиву, узети и представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, РГЗ-а или институција чији је рад у вези са темом коју обрађује Радна група и експерти специјализовани за поједине области.

Циљ образовања Међуресорне радне групе је да размотри предложене измене прописа у Правној анализи прописа ради унапређивања поступка укњижбе која се односи на меру Смањења времена трајања поступка укњижбе из Акционог плана Владе Републике Србије.

Предвиђено је да радна група свој задатак заврши до јануара 2020.