05.07.2019.

Нови сервис за трансформацију координата АГРОС мреже

Републички геодетски завод је од 04.07.2019. године увео технолошку иновацију у оквиру коришћења сервиса АГРОС мреже, стављањем у употребу модула за трансформацију координата који је приликом реализације мерења доступан коришћењем приступне тачке „GK“.

Наведени модул је доступан свим корисницима  сервиса АГРОС мреже који располажу уређајима са могућношћу пријема RTCM порука 1021 и 1023 за трансформацију координата.

Коришћењем модула обезбеђују се трансформисане положајне координате у систему Гаус-Кригерове пројекције а висине у систему Нивлемана високе тачности 2 – НВТ2.

Трансформација положајних координата се врши по истом моделу по ком  ради и апликација ГРИДЕР, методом 7П+ГРИД РЕЗИДУАЛА. Трансформација висина се врши применом квазигеоидног модела SQM2011.

Апликација ГРИДЕР је модификована на верзију 3.0, у циљу усаглашавања са моделом трансформације у оквиру АГРОС сервиса.

Резултати трансформације коришћењем сервиса АГРОС и  апликације ГРИДЕР су идентични и могу се користити као званични подаци трансформације координата.

Приликом коришћења сервиса АГРОС за трансформацију коорината, извештај о трансформацији, поред података мерења мора садржати и придружене трансформисане координате. Пример извештаја можете пронаћи овде.

За све додатне информације и подршку можете се обратити Контролном центру АГРОС мреже и Сектору геодетских послова.

/content/Vesti/2019/07-Jul/RTCM GRID.jpg