17.07.2019.

Студијска посета представника из Северне Македоније

Колеге из Агенције за катастар непокретности из Републике Северне Македоније биле су у радној посети 15. и 16.07.2019. године Републичком геодетском заводу. Посета је реализована у складу са уговором о међусобној сарадњи између ове две институције. Главни домаћин испред Републичког геодетског завода је био Дарко Вучетић, начелник Центра за управљање геопросторним подацима.

Посета се заснива на узајамној подршци у даљем унапређењу рада институција. Колеге су разменили нова искуства и знања са запосленима у Дигиталног архиву, Сектору за геодетске послове и Центру за геопросторне податке. Организовани су обиласци наведених организационих јединица, одржане су презентације и састанци са циљем демонстрације тренутног степена развоја и напретка рада институције у релевантним пољима.

/content/Vesti/2019/07-Jul/makedonija1.png

Такође колеге из АКН-а су имале састанак са имплементационом јединицом везаном за пројекат „Унапређење пословне климе у Србији“ која се реализује у партнерству са Шведском управом за картографију, катастар и упис земљишта – Lantmäteriet, у циљу успостављања сарадње и координације између наведеног пројекта и пројекта који се реализује у АКН-у са истоветним партнером.