06.03.2020.

Државни службеници РГЗ-а којима се одобрава слободан дан

Одлуком 06 број 130-1/2020 од 17.01.2020 године о прерасподели радног времена запослених у Републичком геодетском заводу, чланом 2 дефинисано је да ће првих 100 запослених који остваре најбоље резултате имати право на један слободан дан.

Одељење за праћење пројеката, аналитику и праћење реализације рада је користећи програм „Хонестy“ утврдило да је укупно 100 запослених остварило изузетне резултате за период 24.– 28.02.2020. При утврђивању броја у обзир су узети запослени који раде на једеном или више рачунара. Анализа података са више рачунара изизкивала је више времена и због тих разлога достављамо извештај са закашњењем. Запослени ће бити награђени једним слободним даном у периоду од 09.03.2020. – 13.03.2020. године.

Праћење рада државних службеника кроз програм „Хонестy“ врши се у циљу остваривања бољег, ефикаснијег и транспарентнијег рада Републичког геодетског завода. Анализом праћења рада запослених Републички геодетски завод ће и у наредном периоду наставити да препознаје и стимулише своје најбоље раднике.

У наставку можете погледати се Решење са именима државних службеника којима је одобрено коришћење једног слободног дана.

/content/Vesti/2020/03 Март/Slobodan dan za period 09.03.-13.03-1.jpg