13.05.2020.

Радна атмосфера у катастрима након завршетка ванредног стања

Служба за катастар непокретности Стари Град

/content/Vesti/2020/05 Мај/skn-stariGrad.JPG

Служба за катастар непокретности Палилула, Вождовац, Звездара

/content/Vesti/2020/05 Мај/skn-PalVozdZvezd.jpg

Служба за катастар непокретности Нови Сад 1

/content/Vesti/2020/05 Мај/skn-noviSad1.jpg

Служба за катастар непокретности Ниш

/content/Vesti/2020/05 Мај/skn-nis.jpg

Служба за катастар непокретности Нови Пазар

/content/Vesti/2020/05 Мај/skn-noviPazar.jpg

Служба за катастар непокретности Суботица

/content/Vesti/2020/05 Мај/skn-subotica.jpg

Служба за катастар непокретности Голубац

/content/Vesti/2020/05 Мај/skn-golubac.jpg

Служба за катастар непокретности Гроцка

/content/Vesti/2020/05 Мај/skn-grocka.jpg

Служба за катастар непокретности Краљево

/content/Vesti/2020/05 Мај/skn-kraljevo.JPG

Служба за катастар непокретности Љиг

/content/Vesti/2020/05 Мај/skn-ljig.jpg

Служба за катастар непокретности Обреновац

/content/Vesti/2020/05 Мај/skn-obrenovac.jpg

Служба за катастар непокретности Крушевац

/content/Vesti/2020/05 Мај/skn-krusevac.jpg

Служба за катастар непокретности Пријепоље

/content/Vesti/2020/05 Мај/skn-prijepolje.jpg

Служба за катастар непокретности Зрењанин

/content/Vesti/2020/05 Мај/skn-zrenjanin.jpg

Служба за катастар непокретности Шабац

/content/Vesti/2020/05 Мај/skn-šabac.jpg