ВЕСТИ
од 512 слогова
13.09.2016.

Иницијатива за упис имовине на оба супружника и олакшице при упису у КН за особе са инвалидитетом

Предлог мера за упис заједничке имовине на име оба супружника и олакшице при упису у катастар непокретности за припаднике особа са инвалидитетом
26.08.2016.

Састанак поводом унапређења рада Централног регистра планских докумената

Дана 24.08.2016. године у организацији и просторијама Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре одржан је састанак на техничком нивоу у циљу сагледавања проблема са којим се суочавају доносиоци планских докумената приликом њиховог објављивања у Централном регистру планских докумената.