Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Сектор за геодетске радове


Сектор за геодетске радове

Одлуком Владе Републике Србије на 8. седници одржаној 13.09.2016. године, именован је дипл. геод. инж. Ванчо Божинов на место в. д. помоћника директора Сектора за геодетске радове.Контакт информације
Телефон: (011) 2650 445 
Телефакс: (011) 2651 311 
E-mail: gr@rgz.gov.rs 

Сектор за геодетске радове обавља послове:

 • пројектовања, реализације и одржавања просторних, хоризонталних, вертикалних, гравиметријских и астрономских референтних мрежа Републике Србије, тригонометријске мреже, мреже нивелмана високе тачности, астрономске и гравиметријске мреже;
 • одређивањa параметара и грида резидуала за усвојени модел трансформације;
 • дефинисањa процедура и поступака за трансформацију премера у нови координатни систем;
 • пројектовања и унутрашње контроле над реализацијом имплементације новог координатног система, мреже перманентних станица глобалних навигационих сателитских система (ГНСС), регионалног и локалног гравиметријског премера;
 • одређивања геоида, дигиталног модела рељефа за потребе основних геодетских радова;
 • израде и одржавања информационог система о основним геодетским радовима као подсистема геодетског информационог система;
 • повезивања државних референтних мрежа и мрежа перманентних станица са мрежама суседних земаља;
 • извршавања обавезa Републике Србије које проистичу из међудржавних споразума о границама и конвенција о обнављању;
 • обележавања и одржавања граничне линије и граничних ознака на државним границама;
 • пројектовања и реализације геодетске основе за државни премер;
 • опсерваторијских испитивања варијација геомагнетског, геоелектричног и електромагнетског поља Земље и електромагнетског испитивања на теренским станицама;
 • пројектовања мреже електромагнетских станица и профила електромагнетских сондирања;
 • израде геомагнетских карата државног премера и других публикација;
 • размене опсерваторијских и теренских података са међународним институцијама и учешћа на развојним пројектима;
 • учешћа у међународним и донаторским пројектима и др.

Организационе јединице сектора:

1) Одељење за референтне системе и референтне мреже

 • Одсек за референтне геодетске мреже;
 • Група за имплементацију координатних система.

2) Одељење за референтне површи и мреже ГНСС станица

 • Oдсек за референтне површи;
 • Група за перманентне ГНСС станице.

3) Одељење за оперативне послове државног премера

 • Одсек за оперативне послове;
 • Одсек за катастарско класирање, бонитирање и комасациону процену земљишта;
 • Група за премер и вођење регистра државне границе.

4) Одељење за геомагнетизам и аерономију

 • Одсек за геомагнетски премер;
 • Геомагнетска опсерваторија Гроцка (GCK), која се уподобљава групи;
 • Опсерваторија за гео-електромагнетизам и аерономију, која се уподобљава групи.
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења