Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Сектор за катастар непокретности


Сектор за катастар непокретности

Одлуком Владе Републике Србије на 8. седници одржаној 13.09.2016. године, именована је дипл. геод. инж. Соња Ракић на место в. д. помоћника директора Сектора за катастар непокретности.

Дипл. геод. инж. Соња Ракић до именовања обављала је послове начелника Одељења за пројектовање и планирање у Сектору за катастар непокретности, као и послове начелника Служби за катастар непокретности Београд 2, Рума и Сремска Митровица. Током пет година била је инспектор и шеф одсека за израду и одржавање катастра непокретности у Сектору за стручни и управни надзор.Контакт информације
Телефон: (011) 2652 175 
Телефакс: (011) 7152 614 
E-mail: kn@rgz.gov.rs 

У Сектору се обављају послови:

 • одржавања државног премера;
 • оснивања и одржавања катастра непокретности и катастра водова;
 • обнове катастра непокретности;
 • уписа права, терета и ограничења на непокретностима;
 • одржавања катастра земљишта;
 • одржавања адресног регистра;
 • израде пројектне документације за геодетске радове у области катастарског и комасационог премера, оснивања и обнове катастра непокретности, премера водова и оснивања катастра водова;
 • издавања копија катастарских планова и планова водова, преписа, извода и уверења из елабората премера и база података катастра непокретности;
 • припреме, контроле и издавања података премера и његовог одржавања геодетским организацијама;
 • контроле, прегледа и пријема радова које обављају геодетске организације;
 • планирања, праћења и унутрашње контролу над радом Служби за катастар непокретности;
 • учешћа у реализацији међународних и донаторских пројеката и др.

Организационе јединице сектора:

1) Одељење за пројектовање и планирање

 • Одсек за пројектовање;
 • Одсек за планирање и координацију.

2) Одељење за израду ДКП-а

 • Одсек за израду катастарских планова;
 • Група за унутрашњу контролу.

3) Центар за катастар непокретности Београд

4) Службе за катастар непокретности

Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења