Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Сектор за топографију и картографију


Сектор за топографију и картографију

Одлуком Владе Републике Србије на 8. седници одржаној 13.09.2016. године, именована је дипл. геод. инж. Јелена Матић Вареница на место в. д. помоћника директора Сектора за топографију и картографију.

Дипл. геод. инж. Јелена Матић Вареница до именовања обављала је послове начелника Одељења за топографију. Током свог ангажовања учествовала је на међународном пројекту ИГИС као руководилац групе за геометријску радионицу, LiDAR и даљинску детекцију. Учесник је ИМПУЛС пројекта и Пројекта за системски опоравак од поплава уз подршку ИПА.Контакт информације
Телефон: (011) 2652 500 
Телефакс: (011) 7152 615 
E-mail: tik@rgz.gov.rs 

У Сектору се обављају послови:

 • израде техничке документације за извођење топографског премера, припреме и планирања периодичног снимања територије Републике Србије из ваздуха;
 • вођења регистра аерофотограметријских и сателитских снимака;
 • израде дигиталног ортофотоа;
 • вођења регистра израђених и оверених ортофотоа;
 • израде и ажурирања висинских модела;
 • вођења регистра израђених висинских модела;
 • прикупљања података и вођења регистра географских имена;
 • припреме и израде картографског кључа за основну државну карту и ортофото карту;
 • израде основне државне карте, ортофото карте, тематских карата и других картографских публикација;
 • прикупљања и одржавања основног топографског модела и топографско-картографске базе података;
 • поступање по захтевима за издавање сагласности за издавање картографских публикација;
 • обезбеђивања, анализе, обраде и дистрибуције сателитских снимака и ортофотоа израђеног на бази сателитских снимака;
 • картографске обраде и израде наставних средстава;
 • уредништва и издаваштва;
 • штампе картографских и других производа;
 • учешћа у реализацији међународних и донаторских пројеката и др.

Организационе јединице сектора:

1) Одељење за топографију

 • Одсек за фотограметрију и даљинску детекцију;
 • Одсек за прикупљање и обраду топографских података;
 • Одсек за основни топографски модел и просторне базе података;
 • Група за обраду, архивирање и дистрибуцију података.

2) Одељење за картографију

 • Одсек за картографску обраду и симболизацију државних карата;
 • Одсек за уредништво и издаваштво картографских публикација;
 • Одсек за дигиталну штампу, дораду и репарацију картографских публикација;
 • Група за регистар географских имена.
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења