Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Сектор за информатику и комуникације


Сектор за информатику и комуникације

Одлуком Владе Републике Србије на 8. седници одржаној 13.09.2016. године, именованa је струк. инж. геод. - специјалиста Данка Гарић на место в. д. помоћника директора Сектора за информатику и комуникације.

Струк. инж. геод. - специјалиста Данка Гарић до именовања обављала је послове руководиоца Групе за имплементацију информационог система адресног регистра, била је ангажована на пројектима за попис становништва, израду просторног плана Републике Србије, на међународном ИМПУЛС пројекту и члан је Комисије за стандарде и сродна документа РС.Контакт информације
Телефон: (011) 2650 538 
Телефакс: (011) 7152 616 
E-mail: ik@rgz.gov.rs 

У Сектору се обављају послови:

 • развоја, пројектовања и реализације информационо-комуникационих технологија (ИКТ) за потребе Завода;
 • управљања, развоја и одржавања архитектуре и структуре података из надлежности Завода;
 • учешћа у пројектовању информационих система (ИС) за потребе Завода;
 • имплементације савремених ИКТ за администрацију података, развој и одржавање информационих система;
 • одржавања информационог система катастра непокретности;
 • генерисања и дистрибуције извештаја по захтеву корисника из база података катастра непокретности;
 • управљања и развоја Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП);
 • развоја и управљања националним геопорталом;
 • управљања и одржавања рачунарске мреже Завода и повезивање са другим органима државне управе ради реализације пројекта е-управе;
 • одржавања WEB стране Завода;
 • развоја и одржавања WEB апликација и сервиса Завода;
 • учешћа у реализацији међународних и донаторских пројеката и др.

Организационе јединице сектора:

1) Одељење за информатичку подршку

 • Одсек за системску и серверску подршку;
 • Одсек за комуникационе технологије.

2) Одељење за геодетски информациони систем

 • Одсек за ИС дигиталног геодетског плана;
 • Група за имплементацију и подршку ГИС-а;
 • Група за ИС адресног регистра;
 • Група за ИС катастра непокретности.

3) Одељење за националну инфраструктуру геопросторних података

 • Одсек за успостављање и развој НИГП-а;
 • Одсек за развој софтвера и администрацију података.
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења