Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Сектор за правне послове


Сектор за правне послове

Одлуком Владе Републике Србије на 8. седници одржаној 13.09.2016. године, именован је дипл. правник Миљана Кузмановић Костић на место в. д. помоћника директора Сектора за правне послове.Контакт информације
Телефон: (011) 2650 230 
Телефакс: (011) 7152 617 
E-mail: pp@rgz.gov.rs 

У Сектору се обављају послови:

 • управљања људским ресурсима за потребе Завода;
 • радно-правни;
 • персонални;
 • имовинско-правни;
 • израде поднесака у судским и осталим поступцима;
 • израдe нацрта закона и подзаконских аката из делокруга Завода;
 • припремања стручних мишљења и давања објашњења о примени закона и подзаконских аката из делокруга Завод;
 • припремања материјала за Владу у областима из делокруга Завода;
 • давања информација физичким и правним лицима у вези са уписом непокретности и стварних права на непокретностима;
 • поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја из делокруга Завода и припремања одговора на наводе из жалби изјављених Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;
 • јавне набавке добара, услуга и радова за потребе Завода;
 • дистрибуције и промоције картографских публикација Завода;
 • пријема, завођења, развођења и експедиције поште;
 • народне одбране, безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите;
 • одржавања објеката и возног парка Завода;
 • учешће у реализацији међународних и донаторских пројеката и др.

Организационе јединице сектора:

1) Одељење за правне и опште послове

 • Одсек за опште послове;
 • Група за одржавање објеката;
 • Група за послове писарнице.

2) Одељење за нормативно-правне послове

3) Одељење надзора над управним пословима

4) Одељење за јавне набавке

 • Одсек за стручне послове јавних набавки;
 • Одсек за дистрибуцију картографских публикација.
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења