Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Одељење за финансије и контролу


Одељење за финансије и контролуКонтакт информације
Телефон: (011) 3694 946 
Телефакс: (011) 7152 618 
E-mail: finansije@rgz.gov.rs 

У Одељењу се обављају послови:

 • припреме буџета за раздео Републичког геодетског завода;
 • финансијског планирања и извршења буџета;
 • извршења расхода преко трезора;
 • састављања предрачуна прихода и расхода Завода;
 • израда периодичних извештаја о извршењу расхода буџета;
 • сачињавање, исплата и контрола рачуноводствених исправа као и њихово књижење;
 • надзора финансијско-материјалног пословања унутрашњих јединица у седишту и ван седишта Завода;
 • израде финансијских планова и праћење њихове реализације;
 • вођење евиденције основних средстава;
 • обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава Завода;
 • обрачуна зарада и других личних примања запослених;
 • извршење расхода пословања Завода;
 • благовремене наплате прихода даном реализације;
 • израде статистичких и пореских и других извештаја о исплатама плата и других примања запослених и др.

Организационе јединице одељења:

 • Одсек за рачуноводство, припрему буџета и извештавање;
 • Одсек за обрачун плата, других примања и извршење расхода;
 • Група за интерну финансијску контролу.
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења