ИНСТРУКЦИЈЕ

  
         Инструкција за израду оргинала базе података дигиталног катастарског плана бр. 951-86/96 од 5.11.1996. године;
Започните разговор са оператером