ПРЕДЛОЗИ И НАЦРТИ ДОКУМЕНАТА

Обавештавамо вас да је Републички геодетски завод припремио Предлог правилника о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности.

Позивамо релевантна удружења, стручну јавност и друга заинтересована лица да своје примедбе, предлоге и сугестије на Предлог правилника доставе до 10.01.2019. године електронским путем на адресу: office@rgz.gov.rs или путем поште на адресу: Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39.

Датотеке за преузимање

  Предлог Правилника о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности