РАСПИСИ

        
Распис о поступку вођења персоналне евиденције запослених у Републичком геодетском заводу 06 бр. 031-9/98 од 15. 2. 1999. године
 
 
Започните разговор са оператером