Контакт
еПримедбе

ИСКЉУЧИВО попуњавањем ОВОГ ФОРМУЛАРА можете поднети: 

     1. Притужбе грађана на спорост решавања предмета

     2. Захтеве са ознаком „УРГЕНЦИЈА“

     3. Примедбе на неприкладно понашање службеника катастра

еКонтакт

За друге теме, које се НЕ ОДНОСЕ на решавање предмета у катастру, можете контактирати секторе Републичког геодетског завода на адресе које се налазе ОВДЕ.

Започните разговор са оператером