Регистроване адвокатске канцеларије - Чачак

За повратак на листу градова у којима раде регистроване адвокатске канцеларије пратите ОВАЈ линк.

Назив правног лица  Адвокат Анка С. Вилотијевић
Име и презиме Анка С. Вилотијевић
Адреса Таковска бр. 17/1
e-mail anka.advokat@gmail.com
Контакт телефон 063/623 825
Назив правног лица  Адвокат Владица С. Николић
Име и презиме Владица С. Николић
Адреса Милете Ћурчића бр.8
e-mail vladica.nikolic13@gmail.com
Контакт телефон 064/1321713
Назив правног лица  Адвокат Горан Јелушић
Име и презиме Горан Јелушић
Адреса Рајићева бр. 7
e-mail advgjelusic67@gmail.com
Контакт телефон 032/345696
Назив правног лица Адвокат Драгана М.Алексић
Име и презиме Драгана М.Алексић
Адреса Милете Ћурчића бр.8
e-mail office@advaleksic.rs
Контакт телефон 063/642344
Назив правног лица      Адвокат Јадранка Плављанић
Име и презиме Јадранка Плављанић
Адреса Градско шеталиште бб
e-mail jadranka.plavljanic@gmail.com
Контакт телефон 032/348480
Назив правног лица      Адвокат Јелена Д. Миливојевић
Име и презиме Јелена Д. Миливојевић
Адреса Милете Ћурчића бр.8
e-mail jelena.milivojevic@outlook.com
Контакт телефон 064/4735174
Назив правног лица      Адвокат Јово С. Поповић
Име и презиме Јово С. Поповић
Адреса Таковска бр.17/1
e-mail jovopop@open.telekom.rs
Контакт телефон 032/346 874
Назив правног лица Адвокат Миодраг Ј. Алексић
Име и презиме Миодраг Ј. Алексић
Адреса Милете Ћурчића бр.8
e-mail miodrag@advaleksic.rs
Контакт телефон 063/610783