Регистроване адвокатске канцеларије - Бачка Топола

За повратак на листу градова у којима раде регистроване адвокатске канцеларије пратите ОВАЈ линк.

Назив правног лица     Адвокат Антал Јухас
Име и презиме Антал Јухас
Адреса Петефи бригаде бр. 24
e-mail ancsi@stcable.net
Контакт телефон 024/712072
Назив правног лица     Адвокат Атила Халас
Име и презиме Атила Халас
Адреса Петефи бригаде бр.4
e-mail halaszattila1963@gmail.com
Контакт телефон 063/8627725