Регистроване адвокатске канцеларије - Бечеј

За повратак на листу градова у којима раде регистроване адвокатске канцеларије пратите ОВАЈ линк.

Назив правног лица Адвокат Александра А. Марков
Име и презиме Александра А. Марков
Адреса Доситејева бр. 2
e-mail officeadvmarkov@gmail.com
Контакт телефон 021/6913425
Назив правног лица Адвокат Александар С. Марков
Име и презиме Александар С. Марков
Адреса Доситејева бр. 2
e-mail advmarkovs@gmail.com
Контакт телефон 021/6913425
Назив правног лица Адвокат Олга Мацедонић-Жутић
Име и презиме Олга Мацедонић-Жутић
Адреса Главна бр. 44
e-mail olgamac@mts.rs
Контакт телефон 021/6916243
Назив правног лица Адвокат Срђан Глигорић
Име и презиме Срђан Глигорић
Адреса Герберових бр. 24
e-mail srdjan.gligoric.dora@gmail.com
Контакт телефон 063/549141
Назив правног лица Адвокат Стеван Косановић
Име и презиме Стеван Косановић
Адреса Данила Киша 1
e-mail advkosanovic@stcable.net
Контакт телефон 021/6913 976