Регистроване адвокатске канцеларије - Бела Црква

За повратак на листу градова у којима раде регистроване адвокатске канцеларије пратите ОВАЈ линк.

Назив правног лица     Адвокат Симић С. Драган
Име и презиме Симић С. Драган
Адреса Војвођанских бригада бб
e-mail simicdragan15@gmail.com
Контакт телефон 013/853-220